Giới thiệu form tìm hồ sơ trong phần mềm quản lý nhân sự online VHRO

Lượt xem3065
Cập nhật 13/07/2017

Form tìm hồ sơ  trong phần mềm quản lý nhân sự online VHRO giúp chúng ta xem các thông tin tổng quan, chi tiết của nhân viên, của từng phòng ban: như số lượng nhân viên, các thông tin liên quan đến nhân viên như mã nhân viên, ngày sinh, địa chỉ, học vấn,….


Tại form này ta có thể xem được thông tin tổng quan số lượng, và những nhân viên thuộc các phòng ban nào.


Chúng ta có thể tìm kiếm và xem thông tin chi tiết của từng nhân viên trong công ty