Giới thiệu form theo dõi nhân viên vào làm lại trong phần mềm quản lý nhân sự VHRO

Lượt xem8066
Cập nhật 12/07/2017
Trong phần mềm quản lý nhân sự form theo dõi nhân viên vào làm lại được áp dụng cho những nhân viên đã từng là nhân viên của công ty và vào làm lại.  Ngoài ra trong form còn lưu lại lịch sử của những nhân viên vào làm lại để tiện trong việc tìm kiếm, quản lý sau này.
Form sự theo dõi nhân viên vào làm lại bao gồm nhiều tính năng:
Thống kê nhân viên vào làm lại theo ngày tháng năm, phòng ban…
Thực hiện chức năng thêm nhân viên vào làm lại:
(1)    Người dùng tùy chọn phòng ban
(2)    Chọn nhân viên: ở đây có thể thêm, xóa, chọn hết, xóa hết
(3), (4) thêm thông tin như: ngày vào làm lại, ghi chú...
Cuối cùng, nếu đồng ý thì bấm Lưu không thì bấm Hủy
Lưu ý: Khi thêm là những mục có (*) là bắt buộc phải điền đầy đủ thông tin
Thực hiện chức năng SỬA nhân viên vào làm lại:
(1) Sửa phòng ban
(2), (3) Sửa ngày vào làm lại, ghi chú
Tương tự như THÊM nếu đồng ý thì bấm Lưu không thì bấm Hủy và những mục có (*) là bắt buộc phải điền đầy đủ thông tin.
Thực hiện chức năng XÓA nhân viên vào làm lại:
(1)    Chọn vào nhân viên cần xóa
(2)    Bấm vào biểu tượng xóa 
(3)    Nếu muốn xóa thì “Đồng ý” không thì chọn “Hủy”