Giới thiệu form quản lí chức vụ nhân viên trong phần mềm nhân sự VHRO

Lượt xem1870
Cập nhật 13/07/2017
Giới thiệu quản lí chức vụ nhân viên trong phần mềm quản lý nhân sự online VHRO
Phần mềm nhân sự quản lí chức vụ nhân viên này giúp cho các công ty quản lí dễ dàng hơn rất nhiều. Thống kê 1 cách chính xác từng nhân viên vào thời gian nào có chức vụ gì ở đâu. 
 Hình 1: Tổng quan về giao diện quản lí chức vụ nhân viên.
Để thay đổi thông tin thì ta chọn chỗ  cần thay đổi rồi nhấp nút chỉnh sửa.
Sau khi chỉnh sửa thì bấm nút lưu như hình dưới.
 Hình 2: Giao diện khi chỉnh sửa.
Các bạn tham khảo thêm phần mềm quản lí nhân sự tại đây nha.