Giới thiều form Phụ Lục Hợp Đồng trong phần mềm quản lý nhân sự VHRO

Lượt xem7496
Cập nhật 12/07/2017
Giới thiệu Form phụ lục hợp đồng  – theo dõi nhân sự trong phần mềm quản lý nhân sự online VHRO với mục đích bổ sung cho hợp đồng đang trong thời hạn áp dụng hợp đồng nhưng có sự thay đổi về chức vụ, tiền lương, phụ cấp, phòng ban....... thì sẽ áp dụng phụ lục hợp đồng
 

Form tạo phụ lục hợp đồng trong phần mềm quản lý nhân sự online VHRO giúp chúng ta lọc chi tiết thông tin về thời gian, phòng ban và tên nhân viên áp dụng phụ lục hợp đồng
 
Khi muốn thêm phụ lục hợp đồng ta chọn nút   sau đó hộp thoai sẽ xuất hiên để ta điền đầy đử các thông tin và lưu thông tin.