Giới thiệu Form khen thưởng trong phần mềm nhân sự VHRO

Lượt xem1879
Cập nhật 15/07/2017
Trong công việc, mỗi nhân viên luôn có một bảng thi đua khen thưởng dựa vào đó để đánh giá năng lực cũng như thái độ trong công viêc. Form khen thưởng trong phần mềm nhân sự VHRO cho phép cập nhật việc nhân viên nào được khen thưởng, hình thức khen thưởng, lí do khen thưởng, được cộng vào lương thưởng kỳ hay lương cuối năm để việc theo dõi được thuận tiện.
 
Đây là giao diện form khen thưởng, khi muốn xem thông tin của nhân viên có trong hệ thống ta có thể lựa chọn form này, có thể tìm kiếm theo tên nhân viên hoặc phòng ban.
Khi muốn cập nhật mới thông tin nào đó về khen thưởng của từng nhân viên ta có thể vào mục thêm và bổ sung thông tin vào các mục sau:
  • Chọn phòng ban
  • Chọn tên nhân viên được cập nhật thông tin bằng cách click chuột vào tên của một trong số các nhân viên được hiển thị trong ô tên nhân viên rồi click chuột vào các button chọn, có thể chọn tất cả hoặc chọn từng người một.
  1. Ngày khen thưởng: cập nhật ngày khen thưởng của nhân viên đó, đây là mục không được để trống được dánh dấu sao đỏ
  2. Mức thưởng sẽ cộng vào lương kì
  3. Mức thưởng cộng vào thưởng cuối năm
  4. Hình thức khen thưởng là gì
  5. Lý do khen thưởng có thể là hoàn thành tốt dự án, đạt danh hiệu thi đua lao động theo loại khá, giỏ.
  6.  Là mục ghi chú nếu cần.