Giới thiệu form kết chuyển phúc lợi trong phần mềm quản lý nhân sự online VHRO.

Lượt xem1742
Cập nhật 13/07/2017
Giới thiệu form kết chuyển phúc lợi trong phần mềm quản lý nhân sự online VHRO.
Việc được thay đổi lương, thay đổi phúc lợi sẽ có hiệu lực khi có quyết định kết chuyển phúc lợi của cấp trên.
Kế toán sẽ tính lương của bạn thật rõ ràng và chính xác khi căn cứ vào ngày kết chuyển,mức lương chuẩn, phụ cấp…
 Hình 1: Giao diện tổng quan của kết chuyển phúc lợi.
Như đã biết, người quản lí luôn có nhiệm vụ cật nhập mọi vấn đề của nhân viên về phúc lợi. Chức năng thêm của phần mềm quản lí này vào để cật nhập dễ dàng, đơn giản, chính xác hơn rất nhiều.
 Hình 2: Giao diện khi chỉnh sửa thông tin.

Các bạn tham khảo thêm phần mềm quản lí nhân sự tại đây nha.(link)