Giới thiệu Form giảm trừ gia cảnh -phần mềm quản lý nhân sự VHRO

Lượt xem2113
Cập nhật 13/07/2017
Giới thiệu form giảm trừ gia cảnh trong phần mềm quản lý nhân sự VHRO

Trong các quy định về thuế thu nhập cá nhân, thì phần quy định mức giảm trừ gia cảnh sẽ có thể thay đổi theo từng giai đoạn và không cố định, nên về phần quản lý thuế trong các phần mềm quản lý nhân sự cần có chức năng quản lý quy định mức giảm trừ gia cảnh nhằm có thể linh hoạt chỉnh sửa nếu có sự thay đổi của luật thuế.

Và phần mềm quản lý nhân sự VHRO cũng có riêng 1 form quản lý vấn đề này nhằm giúp bộ phận quản lý nhân sự có thể tùy biến thay đổi theo sự thây đổi của luật
 

Hình trên là giao diện phần quản lý mức giảm trừ gia cảnh trên phần mềm VHRO
1: Nút in ấn (mặc định xuất ra file ecxel)
2: Nút thêm
3: Nút chỉnh sửa
4: Nút Xóa

Giao diện khi thêm và chỉnh sửa mức giảm trừ gia cảnh

Phần quản lý công cụ dụng cụ trong phần mềm quản lý nhân sự VHRO