​Form quan hệ thân nhân trong phần mềm quản lý nhân sự VHRO

Lượt xem2797
Cập nhật 13/07/2017
Form quan hệ thân nhân lưu trữ các thông tin thân nhân liên quan đế nhân viên của công ty như: cha mẹ, vợ/ chồng, con cái,… để hỗ trợ các chính sách của công ty dành cho người thân của nhân viên, và còn khai báo người phụ thuộc cho nhân viên trong quá trình tính thuế thu nhập cá nhân trong phần mềm nhân sự VHROKhung cập nhập thông tin thân nhân khi thêm mới trong phần mềmXem thêm các chức năng khác trong phần mềm nhân sự Vhro