Form phí bảo hiểm người lao động trong phần mềm quản lý nhân sự VHRO

Lượt xem2359
Cập nhật 13/07/2017
Trong phần mềm quản lý nhân sự form phí bảo hiểm người lao động chủ yếu dùng để thống kê bảo hiểm mà người lao động đóng theo từng tháng.
Form phí bảo hiểm của người lao động cho phép người sử dụng tìm lọc thông tin nhân viên
(1) Lọc tìm thông tin theo năm
(2) Lọc tìm thông tin theo phòng ban
(3) Lọc tìm thông tin theo tên nhân viên