Form Ngày Công Chuẩn Theo Chức Vụ trong phần mềm quản lý nhân sự VHRO

Lượt xem1796
Cập nhật 14/07/2017
Giao diện ngày công chuẩn theo chức vụ - chấm công trong phần mềm quản lý nhân sự VHRO có được tạo ra nhằm mục đích tính đúng số ngày công cho nhân viên theo từng chức vụ, số ngày công chuẩn đó được quy đinh theo ngày công tối đa của từng tháng
 
ở Form này ta có thêt hiện các công viêc
(1)    Lọc thông tin chi  được thời gian và tên chức vụ ứng với số ngày công cụ thể
(2)    Chỉnh sửa sô ngày công chuẩn của từng chức vụ
(3)    Điền số ngày công chuẩn tối đa ứng với mỗi chức vuh
(4)    Lưu thông tin vừa chỉnh sửa.