Form danh sách nhân viên trong phần mềm quản lý nhân sự VHRO

Lượt xem5701
Cập nhật 13/07/2017
Danh sách nhân viên trong phần mềm quản lý nhân sự VHRO
Trong phần mềm quản lý nhân sự VHRO form danh sách nhân viên dùng để xem nhân viên theo dạng danh sách, có các bộ lọc theo phòng ban, tên nhân viên.Khi ta chọn 1 nhân viên thì phần mềm sẽ hiện thêm 1 khung dữ liệu cơ bản của nhân viên đóNếu thông tin nhân viên nào cần chỉnh sửa hoặc bổ sung vào trong phần mềm quản lý nhân sự VHRO thì ta chọn nhân viên và nhấn nút chỉnh sửaThêm 1 nhân viên mới vào phần mềm thì ta nhấn nút thêm và nhập các thông tin của nhân viên mới. Mặc định nhân viên với thêm vào phần mềm thì sẽ nằm ở danh sách nhân viên chờ việc. Muốn cho nhân viên đó vào phòng ban, chức vụ nào thì ta qua form phòng ban, chức vụ thêm mới cho nhân viên này.Cập nhập ảnh đai diện cho nhân viên mới