Form Bảo Hiểm Y Tế trong phần mềm quản lý nhân sự VHRO

Lượt xem2752
Cập nhật 14/05/2018
Giới thiệu Form Bảo hiểm y tế – Bảo hiểm và thuế trong phần mềm quản lý nhân sự VHRO mục đích của form này là dùng để thêm thông tin, chế độ phiếu bảo hiểm cho nhân viên
 

Ở form bảo hiểm xã hội ta có thể lọc chi tiết thông tin về thời gian, phòng ban và tên của nhân viên đăng ký phiếu bảo hiểm, ngoài ra có thể xem được thông tin dữ liệu về các nhân viên đã được cập nhập trước đó.
 
Nếu muốn thêm thông tin phiếu bảo hiểm cho nhân viên mới ta chọn nút   sau đó hộp thoại xuất hiện điền đầy đủ các thông tin và lưu lại
Tags: