​Chấm công hiệu quả với phần mềm nhân sự Online VHRO 6.0.3

Lượt xem2782
Cập nhật 14/07/2017
Phân hệ chấm công là 1 trong những module của phần mềm nhân sự Online do Công ty công nghệ phần mềm Vitda cung cấp. Phân hệ chấm công quản lý giờ giấc làm việc (Vào/Ra), chấm công cho nhân viên. Ngoài ra, còn quản lý cả các hạng mục chấm công được tạo hàng ngày bởi mỗi nhân viên. Làm sao để nhân viên đi làm đúng giờ? Tình trạng đi sớm về muộn của nhân viên?
Phân hệ chấm công của phần mềm nhân sự online sẽ giải quyết mọi vấn đề trên. Ở cuối 1 kỳ chấm công các nhân viên xác nhận bảng chấm công của họ và quản lý phải phê duyệt các bảng chấm công này. Các chu kỳ chấm công khách hàng có thể thay đổi cho chúng chạy hàng tháng hay hàng tuần.
Điểm khác biệt khi chấm công bằng phần mềm của chúng tôi:
-   Cho phép truyền nhận dữ liệu, kiểm tra và xử lý thông tin chấm công nhanh chóng, chính xác. 
-    Phối hợp nhịp nhàng với hệ thống phần cứng máy chấm công bằng thẻ/vân tay
-    Đáp ứng được nhu cầu tự động hóa tính lương – bảo hiểm – thuế
-    Truy xuất dữ liệu chấm công từ nhiều máy chấm công
-    Đơn giản dễ sử dụng
-    Có khả năng thay đổi mở rộng theo đặc thù riêng của từng công ty
đươi đây là hình minh họa cho các chức năng chính trong module
1. Danh mục nhóm ca
 
2. Danh mục công đoạn
3. Danh mục ca
 
Ngoài ra, còn có cấu hình nhóm ca, quy đổi ra công, danh mục khách hàng...