Giới thiệu form bảng lương ngoài giờ trong phần mềm nhân sự VHRO

Lượt xem3582
Cập nhật 15/07/2017
Nếu doanh nghiệp có người lao động làm thêm ngoài giờ tiêu chuẩn thì doanh nghiệp phải trả lương làm thêm giờ cho nhân viên của mình. Để hỗ trợ cho việc tính lương làm thêm giờ được nhanh chóng và chính xác. Phần mềm quản lý nhân sự tiền lương VHRO tích hợp form bảng lương ngoài giờ. Bảng lương ngoài giờ sẽ tự động tính toán số giờ làm thêm, quy ra tiền dựa trên chính sách của công ty.

Bảng lương ngoài giờ cho phép xem thông tin về lương làm thêm giờ của từng nhân viên sau khi được tính toán và cập nhật tự động. Phần mềm nhân sự tiền lương VHRO thiết kế bảng lương ngoài giờ giúp khách hàng các công việc:
 
-    Lọc nhân viên: đầu tiên, khi khách hàng truy xuất vào bảng lương ngoài giờ. Hệ thống sẽ tự động hiển thị chi tiết tất cả các nhân viên với các thông tin về mức lương ngày, mức lương giờ, lương cơ bản… theo tháng, năm. Nếu khách hàng muốn lọc theo phòng ban thì click chọn theo phòng ban trong hộp thoại “phòng ban”. Hoặc chọn theo tên nhân viên trong mục “tên nhân viên”. Sau khi lựa chọn theo tiêu chí lọc, hệ thống sẽ hiển thị danh sách nhân viên tìm được sau khi lọc.
-    Chọn nhân viên: cho phép khách hàng click chọn nhân viên mà mình muốn xem mức lương ngoài giờ sau khi lọc. Khi click chọn nhân viên, hệ thống sẽ cho phép khách hàng thực hiện các chức năng trên mục “thêm, xóa, sửa”
-    Tùy chọn thêm, xóa, sửa: giúp khách hàng thêm nhân viên hoặc sửa mức lương theo thực tế công ty hoặc có thể xóa nhân viên. Ngoài ra tại mục này, hệ thống cho phép nhân viên lưu lại thông tin sau khi sửa hoặc đóng form.