Thao tác chấm công đúng khi sử dụng thẻ chấm công

Lượt xem3347
Cập nhật 20/07/2017
1. Nhân viên đến công ty phải thực hiện quy định chấm công bằng thẻ. Có thể chấp nhận không quẹt thẻ chấm công khi nhân viên đang thực hiện công việc mà không về kịp, nhưng nhân viên phải báo ghi sổ trước khi đi ra ngoài để theo dõi giờ về hoặc báo  cáo cấp trên.
2. Những nhân viên cần giải quyết công việc trước khi đến công ty quẹt thẻ thì không được quá 1 tiếng, Nếu quá 1 tiếng bắt đầu tính thời gian đi muộn. Những trường hợp giải quyết công việc cần thời gian trên 1 tiếng phải trực tiếp báo cáo với trưởng bộ phận hoặc Ban lãnh đạo Công ty.
3. Tất cả nhân viên phải nghiêm chỉnh chấp hành giờ giấc quy định, không đi muộn về sớm. Trường hợp đi muộn, về sớm có lý do chính đáng phải báo cáo người phụ trách trực tiếp hoặc của Ban lãnh đạo Công ty.
 
4. Nhân viên xin phép đi muộn phải thông báo cho người có thẩm quyền về việc xin đi muộn từ chiều hôm trước hoặc muộn nhất là  trước giờ làm việc, từ 8h05 trở đi nhân viên mới báo cáo thì vẫn tính là phạm lỗi đi muộn.( Bắt buộc vẫn phải xin phép).
5.  Nhân viên chỉ được phép xin đi muộn 1 lần trong 1 tuần. Nếu đã xin đi muộn rồi, những lần sau có xin phép cũng tính là phạm lỗi đi muộn, trừ những trường hợp đặc biệt phải được sự cho phép của Tổng Giám Đốc .
6. Thời gian nhân viên xin phép đi muộn không quá 30 phút (trừ trường hợp có sự cho phép của Tổng Giám đốc công ty), trên 30 phút sẽ bắt đầu tính lỗi đi muộn. Nhân viên đi muộn từ 1 tiếng trở lên sẽ tính là nghỉ không lý do ½ ngày.
7. Trong giờ làm việc, nhân viên cần giải quyết công việc ngoài văn phòng công ty, khi ra ngoài phải ghi sổ lý do ra ngoài, giờ ra ngoài. Khi xong việc, trở lại văn phòng công ty nhân viên phải ghi sổ giờ về. Nếu không ghi sổ thì coi như nhân viên không trở lại làm việc. Nếu ra ngoài quá giờ được nghỉ (17h30), nhân viên phải báo cáo trưởng bộ phận và ghi sổ nêu lý do.
Thời gian được phép nghỉ. 
1.  Người lao động mỗi tháng được nghỉ 01 ngày làm việc hưởng nguyên lương (tương đương 12 ngày làm việc trong năm) để giải quyết các công việc cá nhân bất thường. Số ngày nghỉ hàng năm được tăng theo thâm niên làm việc, cứ 5 năm được nghỉ thêm một ngày. Người lao động do thôi việc hoặc vì các lý do khác mà chưa nghỉ hàng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hàng năm thì được trả lương những ngày chưa nghỉ ( theo thang lương, hệ số lương cơ bản của từng người ).
2. Trường hợp người lao động xin nghỉ nhiều ngày vào cùng một tháng thì được hiểu là xin nghỉ phép năm. Bộ phận Hành chính, Nhân sự xem xét số ngày còn được nghỉ trong năm của người lao động để đề nghị số ngày nghỉ tối đa được hưởng lương. Nếu người lao động nghỉ quá số ngày quy định trong năm thì số ngày nghỉ quá sẽ tính vào ngày nghỉ không hưởng lương.