Tháng thứ 1: chạy thử nghiệm tính năng quản lý chấm công trong phần mềm quản lý nhân sự VHRO

Lượt xem8134
Cập nhật 11/05/2018
Thử nghiệm chức năng chấm công trong phần mềm quản lý nhân sự VHRO của công ty phần mềm Vitda. Trong phần chấm công sẽ có nhiều form đảm nhiệm các chức năng riêng nhằm đưa ra được bảng tổng công cuối cùng để tính lương cho nhân viên.

Form máy chấm công sẽ lấy dữ liệu từ máy chấm công lên phần mềm

Form phiếu báo công sẽ dự vào dữ liệu trong form máy chấm công và dữ liệu phép để tính công cho nhân viên

Và cuối cùng là form bảng tổng công sẽ thống kê lại lần nữa công của nhân viên trong tháng và chuyễn dữ liệu qua phần tính lương
Tags: