Tháng thứ 1: chạy thử nghiệm phân hệ lương trong phần mềm quản lý nhân sự VHRO so với excel

Lượt xem1991
Cập nhật 11/05/2018
Chức năng cấu hình lương trong phần mềm quản lý nhân sự là một chức năng quan trọng, yêu cầu chính xác tuyệt đối, cấu hình nhanh, tính toán chuẩn xác. Để chức năng hoạt động chính xác thì phải trải qua quá trình thử nghiệm và đánh giá. Công ty phần mềm nhân sự Vitda giới thiệu đến quá trình thử nghiệm của chức năng cấu hình tính lương.
 Bước 1: Form cấu hình lương
Bước 2: Chức năng cột bảng lương
Bước 3: Chức năng cấu hình cột bảng lương
Bước 4: Tính lương thử nghiệm, sau khi cấu hình lương xong chúng ta sẽ tính lương thử dựa vào dữ liệu test để kiểm tra sự chính xác của quá trình cấu hình lương 
Tags: