Tháng thứ 1: chạy thử nghiệm cấu hình tự động đẩy công Vata 502 lên Server Cloud VRHO

Lượt xem7167
Cập nhật 17/07/2017
Khi triển khai phần mềm quản lý nhân sự thì chức năng cấu hình chấm công là chức năng đầu tiền cần được triển khai, cấu hình và thử nghiệm. Đây là chức năng sẽ được triển khai đầu tiên trong dự án. Và trước khi được chuyển giao cho khách hàng thì chức năng này sẽ được chạy thử nghiệm trước để đảm bảo hoạt động chính xác

Quá trình thử nghiệm như sau:
Đầu tiên sẽ cấu hình danh mục nhóm ca

Tiếp đó là cấu hình danh mục ca:

Sau đó sẽ cấu hình nhóm ca

Cuối cùng sẽ kiểm tra dữ liệu chấm công từ máy chấm công đẩy lên có khớp với ca đã được cấu hình chưa

Sau khi cấu hình chấm công xong và kiểm tra dữ liệu test được đẩy lên chính xác với phần cấu hình thì quá trình thử nghiệm chức năng này đã hoàn thành và có thể được chuyển giao cho khách hàng.