​Những nguyên tắc giúp bạn cải thiên kỹ năng làm việc nhóm

Lượt xem3276
Cập nhật 20/07/2017

Để cải thiện được kỹ năng làm việc nhóm tạo được sự đồng thuận, thiết lập các mối quan hệ với nhà lãnh đạo hay nhà quản lý nhân sự, khuyến khích óc sáng tạo phát sinh những ý kiến mới , hoc cach ủy thác..... cần phải  tuân theo  một số nguyên tắc sau đây 

1.    Thiết lập mối quan hệ với ban lãnh đạo
Mọi nhóm cần có sự hỗ trợ của đội ngũ tham niên ở cơ qua chủ quản. ba mối quan hệ chủ yếu mà chúng ta cần tới là :
•    Người bảo trợ chính của nhóm
•    Người đầu ngành hoặc phòng ban có liên quan
•    Và bất kỳ ai quản lý tài chính của nhóm

2.    Học cách ủy thác
•    Sự ủy thác có hai hình thức: ủy thác công việc và ủy thác quyền hành/ 
•    ủy thác công việc là phân nhỏ mỗi kế hoạch thành các việc riêng và với mục tiêu riêng rồi phân chúng cho các thành viên của nhóm.
•    ủy thác quyền hành là sau khi tham khảo ý kiến, trao cho người được ủy quyền đầy đủ và để họ được hành xử nó
•    khi ủy thác cần nhận diện các loại đặc tính khi ủy thác 
•    Có khả năng muốn thực hiện: Đây là trường hợp ta gặp người được ủy nhiệm lý tưởng, sẵn lòng nhận trách nhiệm và cũng sẵn lòng tham khảo ý kiến người khác, thực hiện theo ý khi được ủy nhiệm.
•    Có khả năng không muốn thực hiện: Loại người này không sẵn lòng học hỏi và tiếp thu ý kiến của người khác, thiếu tinh thần hợp tác, không nên giao quyền cho họ.
•    Thiếu khả năng muốn thực hiện: Cần được đào tạo bổ khuyết những mặt yếu trước khi được ủy nhiệm.
•    Thiếu khả năng, không muốn thực hiện: Giao việc cho loại người này hẳn là hỏng to.

3.    Tạo sự đồng thuận
Những buổi họp là cách thức tuyệt hảo để bổi đắp tinh thần đồng đội và thói quen làm việc nhóm ngay từ lúc đầu mới thành lập nhóm. Những loạt buổi họp giúp các thành viên mới làm quen với nhau, tạo sự nhất trí về các mục tiêu được giao cùng các vấn đề cần giải quyết về mặt tổ chức.

4.    Chia sẽ trách nhiệm
Bổ sung các cách thức hành động, giám sát tiến độ, sáng tạo, có tính xây dựng khi hoạt động nhóm gặp trở ngại tạm thời. Cũng cần tạo bầu không khí thông hiểu nhau giữa các thành viên thống nhất thông tin về tiến độ và những thay đổi đường lối làm việc.
 

5.    Phát sinh những ý kiến mới
Việc có được những sáng kiến đòi hỏi có người lãnh đạo và cần một hình thức tổ chức nào đó, để kết quả buổi họp có thể mở ra một hướng đi. Mọi ý kiến cần được ghi chép lên biểu đồ hay bảng để mọi người có thể nhìn thấy. Sau đó, loại bỏ những ý kiến bất khả thi và tóm tắt những ý khả thi. Những điểm cần ghi nhớ trong kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả:
•    Phương pháp vận dụng trí tuệ tập thể đôi khi được gọi là “tư duy hành động nhóm”.
•    Sự chỉ trích làm giảm óc sáng tạo.
•    Đừng bao giờ miệt thị ý kiến nào trong buổi họp.
•    Nhiều ý kiến tưởng chừng ngớ ngẩn lại có thể đưa đến những giải pháp đáng giá.
•    Cần ghi mọi ý kiến lên bảng cho dù đấy chưa hẳn là ý kiến độc đáo.
•    Những ý kiến sáng tạo trong những buổi họp bao giờ cũng cao hơn ý kiến của một cá nhân đưa ra.

6.    Khuyến khích óc tư duy sáng tạo
Nhiều người trở thành những kẻ chỉ biết làm theo kinh nghiệm và tính cách riêng của họ. Hãy phá thế thụ động ấy và tư duy sáng tạo. Đừng để nhóm của bạn bị phân lớp thành những con người chuyên sáng tạo và những kẻ thụ động. Muốn vậy, bạn luôn biết hoan nghênh tính đa dạng của các quan điểm và ý tưởng, để rồi lái buổi tranh luận đi đến chỗ thống nhất

7.    Cần linh hoạt
Mỗi thành viên trong khi làm việc nhóm phải có khả năng thực hiện vai trò của mình chí ít cũng như người khác. Mỗi người phải được phân nhiệm để hành động chủ động trong nhóm. Dù việc khó đến đâu nhưng nếu có sự đồng lòng của toàn nhóm thì đều có thể hoàn thành. Mọi người đều được phân nhiệm rõ ràng tử đầu đến cuối. Mọi người đều được khuyến khích làm theo phương cách hiệu quả nhất của mình.

8.    Khuyến khích mọi người phát biểu
Người lãnh đạo cần động viên mọi người bàn thảo, ngay cả với ý kiến nghịch lại cũng có giá trị của nó.

Xem thêm: Kĩ năng làm việc nhóm là gì ? sự hình thành và phát triễn kĩ năng làm việc nhóm

Công ty công nghệ phần mềm Vitda: https://vhro.vn
Phần mềm nhân sự VHRO