Hiếu nghỉ và nghỉ việc riêng

Lượt xem2561
Cập nhật 24/03/2017
Theo quy định tại Điều 116 BLLĐ 2012 thì:
 1.Người lao động được nghỉ việc riêng mà vẫn hưởng nguyên lương trong những trường hợp sau đây:
a) Kết hôn: nghỉ 03 ngày;
b) Con kết hôn: nghỉ 01 ngày;
c) Bố đẻ, mẹ đẻ, bố vợ, mẹ vợ hoặc bố chồng, mẹ chồng chết; vợ chết hoặc chồng chết; con chết: nghỉ 03 ngày.
2. Người lao động được nghỉ không hưởng lương 01 ngày và phải thông báo với người sử dụng lao động khi ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh, chị, em ruột chết; bố hoặc mẹ kết hôn; anh, chị, em ruột kết hôn.
3. Ngoài quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này người lao động có thể thoả thuận với người sử dụng lao động để nghỉ không hưởng lương.”
Theo đó, khi có công việc riêng trong gia đình như kết hôn, con kết hôn, bố mẹ chết thì người lao động được nghỉ làm việc mà vẫn được hưởng nguyên lương.
Cụ thể như sau:
– Bản thân kết hôn: nghỉ 03 ngày;
– Con kết hôn: nghỉ 01 ngày;
– Bố đẻ, mẹ đẻ, bố vợ, mẹ vợ hoặc bố chồng, mẹ chồng chết; vợ chết hoặc chồng chết; con chết: nghỉ 03 ngày. Ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh, chị, em ruột chết; bố hoặc mẹ kết hôn; anh, chị, em ruột kết hôn: được nghỉ không hưởng lương 01 ngày và phải thông báo với người sử dụng lao động.
Ngoài ra, người lao động có thể thoả thuận với người sử dụng lao động để nghỉ không hưởng lương (khoản 3 Điều 116 BLLĐ 2012).
 
Kết luận:
Khi gia đình có công việc, người lao động được nghỉ hưởng nguyên lương trong những trường hợp sau:
– Bản thân kết hôn: nghỉ 03 ngày;
– Con kết hôn: nghỉ 01 ngày;
– Bố đẻ, mẹ đẻ, bố vợ, mẹ vợ hoặc bố chồng, mẹ chồng chết; vợ chết hoặc chồng chết; con chết: nghỉ 03 ngày.