Các phương thức tính và trả lương trong doanh nghiệp

Lượt xem3728
Cập nhật 29/05/2017
Hiện nay, các doanh nghiệp có nhiều phương  thức trả lương cho nhân viên như phương thức trả lương theo thời gian, trả lương theo sản phẩm hoặc trả lương khoán, có thể trả bằng tiền mặt hoặc trả qua tài khoản cá nhân của người lao động. Doanh nghiệp được quyền lựa chọn phương thức trả lương sao cho phù hợp tính chất công việc của doanh nghiệp mình. Nếu tính và trả lương theo theo phương thức phù hợp thì đây được xem như là một giải pháp nhân sự hữu hiệu thu hút lao động mà nhiều doanh nghiệp áp dụng.
Xem thêm: Các giải pháp quản lý nhân sự hiệu quả
Như đã biết, tiền lương là khoản tiền mà doanh nghiệp trả cho người lao động để thực hiện công việc theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động. Nhưng tiền lương cần phải đảm bảo không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng , nếu vi phạm sẽ bị xử phạt theo nghị định của pháp luật( bạn có thể xem mức lương tối thiểu vùng tại đây). Dưới đây là các phương thức tính và trả lương trong doanh nghiệp đang được áp dụng hiện nay:

I. Phương thức tính và trả lương theo sản phẩm
-    Là phương thức tính trả lương cho người lao động theo chất lượng và số lượng sản phẩm hoặc công việc đă hoàn thành.
-    Là phương thức trả lương có tác dụng khuyến khích người lao động nâng cao năng suất lao động góp phần tăng số lượng sản phẩm, gắn chặt năng suất lao động với thù lao lao động.
-    Công thức tính:
                               Lương Sản Phẩm = Đơn Giá Sản Phẩm * Số Lượng Sản Phẩm
II. Phương thức trả lương khoán
-    Là phương thức tính và trả lương khi người lao động hoàn thành được khối lượng công việc theo đúng chất lượng được thỏa thuận giữa người thuê lao động và lao động.
-    Công thức tính: 
                              Lương = Mức Lương Khoán * Tỷ Lệ % Hoàn Thành Công Việc
III. Phương thức tính và trả lương theo thời gian
-    Là việc tính và trả lương cho nhân viên theo thời gian làm việc, có thể là theo ngày, theo giờ, theo tháng.
-    Trên thực tế hiện nay, trong các doanh nghiệp còn tồn tại 2 phương thức tính và trả lương theo thời gian như sau:
* Phương thức  1:
+ Cách tính này lương tháng không là con số cố định vì ngày công chuẩn hàng tháng khác nhau. Có tháng công chuẩn là 26 ngày, có tháng là 24 và cũng có tháng là 27 ngày.
+ Phương thức tính và trả lương này thì khi nghỉ người lao động không được trả lương nên cần cân nhắc nên nghỉ tháng nào để làm sao thu nhập của họ ít ảnh hưởng nhất. Điều này có thể ảnh hưởng tới tình hình sản xuất cuả doanh nghiệp khi nhiều nhân viên cùng chọn nghỉ vào những tháng có ngày công chuẩn lớn nhằm giảm thiểu tiền công bị trừ.
+  Công thức tính: 
       Lương Tháng = (Lương + Phụ Cấp (Nếu Có)) / 26 * Ngày Công Thực Tế Làm Việc
Chú ý: doanh nghiệp tự quy định 26 hay 24 ngày.
* Phương thức 2:
-    Cách tính này lương tháng thường là con số cố định. Lương chỉ giảm xuống khi người lao động nghỉ không hưởng lương.
-    Phương thức tính thường là lương tháng – lương tháng / ngày công chuẩn của tháng * số ngày nghỉ không lương.
-    Trong đó: Lương Tháng = (Lương + Phụ Cấp (Nếu Có)) / Ngày Công Chuẩn Của Tháng * Số Ngày Làm Việc Thực Tế
Chú ý: ngày công chuẩn của tháng là số ngày làm việc trong tháng, không bao gồm các ngày nghỉ.
-    Với phương  thức tính và trả lương này người lao động không phải lo lắng về mức thu nhập của mình trong mỗi tháng bởi vì số tiền trừ cho mỗi ngày công không lương là cố định, nghỉ bao nhiêu ngày thi họ bị trừ bấy nhiêu tiền trong trường hợp không có biến động về lương.
IV. Phương thức tính và trả lương theo doanh thu
-    Là phương thức tính và trả lương mà thu nhập người lao động phụ thuộc vào doanh số đạt được theo mục tiêu, doanh số và chính sách lương/thưởng doanh số theo quy định của công ty.
-    Phương thức tính và trả lương này thường được áp dụng cho nhân viên bán hàng, nhân viên kinh doanh.
-    Các hình thức lương, thưởng theo doanh thu:
+  Lương, thưởng doanh số nhóm.
+  Lương, thưởng doanh số cá nhân.
+  Các hình thức thưởng kinh doanh khác: công nợ, phát triển thị trường,thưởng theo mốc mục tiêu đạt được,…
V. Phương thức tính và trả lương theo kỳ hạn: là phương thức tính và trả lương theo thỏa thuận về thời hạn trả lương giữa hai bên ký hợp đồng lao động. Có thể là trả lương theo tháng, theo tuần, theo ngày, theo giờ hoặc nếu trả lương trong thời hạn nhiều tháng thì hàng tháng được ứng lương theo khối lượng công việc đã làm trong tháng.

Trên đây là các phương thức tính lương theo từng hình thức trả lương mới nhất hiện nay. Nếu như vẫn chưa nắm vững các phương thức tính và trả lương trên thì có thể tìm hiểu thêm giải pháp quản lý chấm công, tính lương nhân sự online mà hiện nay nhiều doanh nghiệp sử dụng , đó chính là phần mềm quản lý nhân sự online vhro.
Phần mềm quản lý nhân sự online vhro với đầy đủ tính năng cao cấp nhất dành cho doanh nghiệp, một công cụ hữu hiệu quản lý tổng thể trong lĩnh vực quản lý nhân sự - tiền lương mà một nhà quản trị nhân sự chuyên nghiệp cần có.