Tiền lương năm 2017 thay đổi như thế nào ?

Lượt xem3361
Cập nhật 29/05/2017
Tiền lương tối thiểu vùng trong năm 2017 tăng thêm 7,3%, tiền lương cơ sở cũng có thay đổi khi tăng từ 1.210.000 đồng/tháng lên 1.300.000 đồng/tháng, lương hưu và trợ cấp sẽ tăng theo tuỳ nhóm đối tượng. Đồng thời, mức lương của nhóm lao động qua đào tạo, học nghề cũng được bổ sung. 

Dưới đây là những thay đổi cơ bản về tiền lương từ đầu năm 2017 đến nay:

Áp dụng mức lương tối thiểu vùng mới từ 1/1/2017
Mức lương tối thiểu vùng áp dụng cho người lao động làm việc theo hình thức hợp đồng lao động. Đây là mức lương tối thiểu vùng để đóng BHXH, BHYT, BHTN theo nghị định 153/2016/NĐ-CP ngày 14/11/2016 của Chính Phủ.
Với người lao động đã qua học nghề, đào tạo thì mức lương thấp nhất sẽ cao hơn 7% mức lương tối thiểu vùng. Đây là mức thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận và trả lương, trong đó mức lương trả cho người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường, bảo đảm đủ thời giờ làm việc bình thường trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận.

Từ 1/1/2017, mức lương cơ sở là 1,3 triệu đồng/tháng
Cụ thể, theo quy định về điều chỉnh tiền lương năm 2017 vừa được Chính phủ ban hành, mức lương cơ sở sẽ được điều chỉnh tăng từ 1.210.000 đồng/tháng lên 1.300.000 đồng ( tăng khoảng 7%) từ 1/7/2017. ( Mức lương cơ sở áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức).

Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công
Tăng bằng mức lương cơ sở ( khoảng 7% ) từ ngày 1/7/2017.

Với người lao động đã qua đào tạo, học nghề
Nếu làm việc trong doanh nghiệp: Mức lương thấp nhất cao hơn 7% mức lương tối thiểu vùng. Đây là mức lương tối thiểu vùng để xây dựng thang bảng lương khi đóng BHXH, BHYT, BHTN. Như vậy, mức lương đóng BHXH năm 2017 đã tăng lên.
[Xem thêm] Cách xây dựng thang bảng lương
(Đơn vị: nghìn đồng)
Nếu làm việc trong môi trường cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp
  • Từ ngày 01/01/2017 – 30/06/2017: 2.831.400 đồng/tháng đối với sinh viên tốt nghiệp Đại học và 2.541.000 đồng/tháng đối với sinh viên tốt nghiệp Cao đẳng.
  • Từ ngày 01/7/2017 trở đi: 3.042.000 đồng/tháng đối với sinh viên tốt nghiệp Đại học và 2.730.000 đồng/tháng đối với sinh viên tốt nghiệp Cao đẳng.
(Đơn vị: nghìn đồng)
Kết luận
Tiền lương luôn thay đổi theo từng giai đoạn và suy cho cùng, tiền lương là yếu tố cơ bản để quyết định thu nhập tăng hay giảm của người lao động, quyết định mức sống vật chất của người lao động làm công ăn lương trong doanh nghiệp. Vì vậy, các doanh nghiệp nên tự trang bị cho mình kinh nghiệm quản lý nhân sự công ty mình một cách hợp lý, đúng đắn và chính xác, đảm bảo quyền lợi cho người lao động thì mới tạo ra sự kích thích, sự quan tâm của người lao động đến kết quả cuối cùng của doanh nghiệp.
[Xem thêm] Kinh nghiệm quản lý nhân sự tại doanh nghiệp