Top 10 KPI của các chuyên gia nhân sự

Lượt xem2507
Cập nhật 21/03/2017
Hệ thống KPI đối với nhân viên rất quan trọng trong công tác đo lường và phát triển nhân viên. Trong thực tế khi triển khai hệ thống KPI chúng ta rất hay gặp các trường hợp quá nhiều KPI hoặc quá ít KPI. Một lỗi tiếp theo trong hệ thống KPI đó là hệ thống KPI được phát triển không cân bằng do nó tập trung quá nhiều vào một số loại KPI. Bài viết này nhằm giúp các chuyên viên nhân sự có một cách nhìn tổng quát hệ thống KPI nên có các loại KPI như thế nào.
1-KPI về qui trình:
Loại KPI đầu tiên chúng ta có thể rất dễ dàng nhận thấy đó chính là qui trình. Một người nhân viên kế toán cần phải đảm bảo thực hiện công việc theo qui trình thanh toán. Người nhân viên sales cần phải thực hiện qui trình xử lý khiếu nại khách hàng
2-KPI về đầu ra:
Loại KPI thứ hai đó chính là đo lường năng suất – khả năng tạo ra sản phẩm và dịch vụ cụ thể của nhân viên. Ví dụ doanh số của nhân viên sales, số lượng nhân viên mới tuyển dụng, số lượng dịch vụ khách hàng xử lý trong tháng
3-KPI về hiệu năng:
Loại KPI thứ ba đo lường về độ lớn sử dụng nguồn lực để tạo ra đầu ra của công ty hoặc tại vị trí công việc. Dạng điển hình của KPI này là số lượng xử lý yêu cầu khách hàng trong một đơn vị thời gian, chi phí bán hàng trên một đơn vị.
4-KPI về hiệu quả:
Loại KPI này tập trung vào đo lường đã làm đúng những điều cần làm chưa. Ví dụ số lượng khách hàng mới cần phát triển
5-KPI về phát triển năng lực và nguồn lực:
Loại KPI này tập trung đo lường khả năng phát triển nguồn lực cho công ty và tại vị trí làm việc. Ví dụ cho KPI này chính là số lượng danh sách khách hàng tiềm năng cần có trong tháng. Một ví dụ cho vị trí KPI đó chính là kế hoạch phát triển cá nhân trong quý
6-KPI về tuân thủ:
Loại KPI này đo lường sự tuân thủ của các nhân viên với một khuôn mẫu nhất định về hành vi và thái độ. Các nhân viên trong một công ty bất kỳ sẽ luôn luôn có một tập hợp các hành vi , thái độ mà họ có trách nhiệm tuân thủ trong công ty.
7-KPI về thông tin:
Loại KPI này sử dụng để hướng dẫn cho nhân viên xử lý và ghi nhận thông tin theo một dạng khuôn mẫu công ty yêu cầu. KPI này cũng được sử dụng để qui định người nhân viên báo cáo các thông tin cần thiết tới các cấp quản lý.
8-KPI về dịch vụ khách hàng:
Loại KPI này nhằm đo lường chất lượng dịch vụ thực hiện tới các khách hàng nội bộ và bên ngoài công ty. Có một mô hình rất nổi tiếng đó là SERVQUAL dùng để xây dựng và đo lường chất lượng dịch vụ khách hàng.
9- KPI về phát triển các năng lực xã hội:
Loại KPI này nhằm đo lường khả năng cá nhân tồn tại và tương tác với môi trường bên trong công ty. Các KPI này có thể liên quan tới tinh thần làm việc đội nhóm, khả năng kiềm chế bản thân trong hoàn cảnh, tư duy tích cực
10- KPI về sáng tạo và đổi mới:
Loại KPI này đo lường năng lực và khả năng tạo đột phá tại các vị trí làm việc trong công ty. Trong một số ngành mới và thay đổi liên tục, KPI sáng tạo và đổi mới chiếm một vai trò rất quan trọng trong việc đánh giá năng lực nhân viên.
Trên đây là 10 loại KPI thông dụng nhất các chuyên gia nhân sự có thể sử dụng triển khai cho từng vị trí cụ thể. Đối với từng vị trí, từng hoàn cảnh kinh doanh, từng ngành kinh doanh khác nhau sẽ quyết định bộ chỉ tiêu KPI hoàn toàn khác mặc dù cho cùng một chức năng. Áp dụng và triển khai hệ thống KPI hoàn toàn phụ thuộc vào tài cao thấp, tài sử dụng phần mềm của từng chuyên viên nhân sự. Áp dụng từng loại KPI trong từng hoàn cảnh kinh doanh.
KPI dễ dàng hơn với VHRO