Thuật toán đơn giản để thiết kế một chu trình quản lý KPI hiệu quả

Lượt xem2773
Cập nhật 21/03/2017
Thuật ngữ quản trị hiệu suất của nhân viên được nhắc tới rất nhiều trong những năm gần đây như là một xu hướng để tối đa hóa tất cả nguồn lực, đẩy mạnh năng suất làm việc, và tiết kiệm những chi phí huấn luyện, tuyển dụng dư thừa cho một doanh nghiệp.
Với 5 bước của một quy trình đánh giá KPI căn bản bao gồm:
•    Xác định phương pháp đánh giá thực hiện công việc
•    Xác định các yêu cầu cơ bản của đánh giá thực hiện công việc
•    Thảo luận với từng phòng ban, nhân viên về buổi đánh giá thực hiện công việc
•    Thực hiện đánh giá thực hiện công việc theo KPI
•    Đảm bảo cấp quản lý thực hiện đầy đủ việc đánh giá thực hiện công việc
Thông thường những nhà quản lý sẽ gặp phải những vấn đề lý thuyết hết sức chung chung khi cố gắng tìm hiểu, định hướng, và chia nhỏ mục tiêu của những nhân viên cấp dưới. Vậy thì bài toán đặt ra là cơ sở định lượng nào được sử dụng để lượng hóa những chỉ tiêu của từng phòng ban với tính chất công việc khác nhau, hoặc là từng nhân viên với vai trò khác nhau trong một dự án. Thuật toán nhân sự VHRO sau đây là một công thức tham khảo có tính chung nhất cho mọi dự án.