Quy Định Của Bảo Hiểm Thất Nghiệp

Lượt xem2464
Cập nhật 10/03/2017
Theo luật luật làm việc số 38/2013/QH13 quy định đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp, mức đóng, thủ tục tham gia và chế độ bảo hiểm thất nghiệp cụ thể như sau.
1.Đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp:
NLĐ phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp khi làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc như sau:
Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn.
Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc xác định thời hạn.
Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng.
Nếu NLĐ có hợp đồng lao động với nhiều công ty thì công ty đầu tiên và NLĐ phải có tham gia Bảo Hiểm Thất Nghiệp.
Như vậy: khi ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên thì doanh nghiệp phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp cho nhân viên.
Trong thời hạn 30 ngày kể từ khi hợp đồng lao động có hiệp lực, DN phải làm thủ tục tham gia BHTN cho NLĐ tại tổ chức BHXH.
2.Mức đóng bảo hiểm thất nghiệp.
Tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm thất nghiệp là tiền lương làm căn cứ đóng BHXH (tối đa không quá 20 lần tiền lương tối thiểu từng vùng)
Mức đóng bằng 2% tiền lương tháng (Trong đó DN đóng 1% và NLĐ đóng 1%)
Hằng tháng, DN phải đóng tiền BHXH vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp.
3.Điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp:
Trong thời hạn 3 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động thì NLĐ phải nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm.
NLĐ dang đóng BHTN đượ hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:
a.Chấm dứt hợp đồng lao động, trừ các trường hợp sau đây:
Người lao đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm viễ trái pháp luật.
Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng.
Đã đóng BHTN từ đủ 12 tháng trở lên : trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động (đối với các hợp đồng lao động xác định và không xác định thời hạn).
Đã đóng BHTN từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động (đối với các trường hợp đồng lao động từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng)
b.Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm.
c.Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng BHTN, trừ các trường hợp sau đây.
  • Bị tạm giam, chấp hàng hình phạt tù.
  • Ra nước ngoài định cư, đi lao động nước ngoài theo hợp đồng.
  • Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.
  • Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an.
  • Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên.
  • Chết
Tổ chức BHXH thực hiện việc chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp.
4.Mức, thời gian, thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp:
Mức hưởng: Trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60 % mức bình quân tiền lương tháng đóng BHTN của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp. Có thể xem thêm phần mềm quản lý nhân sự tính lương tự động của công ty VitDa.
Nhưng tối đa không qua 05 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định 
Hoặc không quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật Lao động đối với người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.
xem thêm tại: Phần mềm nhân sự Vhro