Quản lý nhân sự là gì ? Làm thế nào để quản lý nhân sự một cách hiệu quả ?

Lượt xem2665
Cập nhật 14/03/2017
Quản lý nhân sự là gì ? Làm thế nào để quản lý nhân sự một cách hiệu quả ?
 
Quản lý nguồn nhân sự là việc quản lý của những người trong một tổ chức, tập trung vào việc tối đa hóa năng suất các nhân viên. Các chuyên gia quản lý nguồn nhân sự của một tổ chức tập trung vào việc thực hiện các chính sách, hệ thống. Họ có thể là chuyển gia tập trung vào việc tuyển dụng đào tạo, quan hệ lao động...các nhà tuyển dụng chịu trách nhiệm tìm kiếm và tuyển dụng những nhân tài hàng đầu. Các chuyên gia đào tạo và phát triển phải đảm bào rằng nhân viên được đào tạo phải có sự phát triển liên tục. Điều này được thực hiện thông qua các chương trình, các khóa đào tạo nhân sự, chương trình phần thưởng và đánh giá trong một tổ chức.

Vậy làm thế nào để quan lý nhân sự một cách có hiệu quả?

Việc quản lý nhân sự có hiệu quả có nghĩa là tạo động lực và khuyến khích nhân viên làm việc một cách hiệu quả, cho họ thấy được vị trí quan trọng của họ trong công việc, cho phép họ tự giải quyết vấn đề.  Thêm vào đó hãy đưa ra những lời khuyên hoặc các gợi ý để nhân viên tham khảo, tạo một môi trường làm việc thoải mái,bình đẳng và không bị áp lực. Điều quan trong nhất là nhà quản lý phải ý thức được mình là người điều hành và hướng dẫn nhân viên chứ không đơn thuần chỉ là người đưa ra quyết định. Nếu bạn nghĩ mình chỉ là người đưa ra quyết định mọi vấn đề từ lớn đến nhỏ thì bạn tự làm khó chính mình, đó là điều không nên.

Sau đây là một số gợi ý cho bạn tham khảo giúp bạn có thể quản lý nhân sự một cách hiệu quả:

1. Quản lý nhân viên là quản lý một tập thể người vì vậy sẽ có những thành viên với những tính cách khác nhau. Để giải quyết vấn đề này bạn nên đề nghị họ mô tả về người quản lý mà họ cho là tốt nhất. Đây là cách mà bạn có thể biết được đối với mỗi nhân viên thì bạn làm thế nào?
2. Nên đặt những câu hỏi chung chung không đi vào thực tế. Điều đó sẽ cho bạn thấy được nhân viên của bạn đang nghĩ gì?
3. Tạo động lực làm việc cho nhân viên bằng những lời khen, lời khuyên và những lợi ích mà họ sẽ nhân được khi hoàn thành tốt công việc.
4. Giao cho nhân viên những thử thách trong công việc nhưng không quá khó đến mức họ không làm được qua đó nhà quản lý có thể đánh giá được thực lực của các nhân viên.
5. Mấu chốt quan trọng của một nhà quản lý là cần nhân thức đúng vao trò của một nhà điều hành, đồng thời phong cách quản lý của bạn phải thật linh hoạt để phù hợp với từng thành viên.các nhà quản lý phải không ngừng học tập rèn luyện các kỹ năng và kiến thức của mình thông qua các khóa học, các chương trình đào tạo quản lý nhân sự bằng các ứng dụng, các phầm mềm quản lý nhân sự để tích lũy kinh nghiệm và có thể quản lý nhân sự một cách dễ dàng chính xác hơn.

15 hoạt động cần thiết mà Nhà quản lý Nhân sự cần phải làm:
 

Tố chất lãnh đạo hiệu quả là động cơ thúc đẩy nhằm tạo ra năng suất ổn định trong khi vẫn ham muốn cải thiên bản thân cũng như trau dồi lòng trung thành giữa các đông nghiệp. Ban đầu nghe có vẻ khó khăn nhưng cũng không phải là khó nếu bạn tiếp cận nó với thái độ dúng đắn và ưu tiên hàng đầu. Sau đây là một vài góp ý nhỏ về những hoat động mà các nhà quản lý nhân sự cần phải làm:
1. Xác định được nhu cầu của nhân viên
2. Quyết định sử dụng đội ngũ nhân sự tạm thời hoặc thuê nhân sự để lắp đầy những nhu cầu trong công việc
3. Tuyển dụng và đào tạo nhân viên tốt nhất
4. Giám sát được công việc
5. Hoài hòa mối quan hệ giữa công ty và người lao động
6. Quản lý quan hệ lao động, công đoàn và thương lượng tập thể
7. Chuẩn bị hồ sơ nhân sự và các chính sách cá nhân
8. Đảm bảo hiệu suất cao
9. Quản lý nhân sự biên chế, lợi ích và bồi thường
10. Đảm bảo cơ hội bình đẳng
11. Đối phó với sự kỳ thị
12. Đối phó với các vấn đề hiệu suất
13. Đảm bảo rằng các hoạt động nguồn nhân lực phù hợp với các quyết định khác nhau
14. Đẩy động lực của nhân sự
15. Các nhà quản lý cần phải phát triền các kỹ năng giao tiếp của họ có hiệu quả. Tố chức hành vi tâp trung vào làm thế nào để cải thiện yếu tố làm cho các tổ chức có hiệu quả hơn