Lập kế hoạch tiết kiệm chi phí Thuế trong khuôn khổ của pháp luật

Lượt xem2418
Cập nhật 10/03/2017
Lâu nay trong quan niệm của các doanh nghiệp và các cá nhân là chỉ muốn làm sao đó cho phải đóng thuế càng ít càng tốt vì thuế là một khoản chi của bạn và hiển nhiên làm túi tiền của bạn vơi đi.
Trốn thuế là việc có  hành vi vi phạm pháp luật về thuế
Muốn là vậy, nhưng làm thế nào để giảm chi phí thuế mà không vi phạm pháp luật? Đây là câu hỏi làm đau đầu không ít cá nhân và doanh nghiệp.
Ngày ngày chúng ta vẫn thường xuyên nghe tin ông A, bà B phạm tội, bị bắt, bị kết án vì trốn lậu thuế. Bài toán đặt ra cho chúng ta là làm thế nào phải đóng thuế ít mà vẫn không vi phạm pháp luật.
Có ba thuật ngữ mà ranh giới của chúng cũng không thực sự rõ ràng ‘Trốn thuế”, “Tránh thuế” và “Lập kế hoạch thuế”, và nếu vận dụng không tốt có thể khiến người thực hiện, vô tình trở thành vi phạm pháp luật và có tội.
Đó là việc thực hiện các phương thức mà pháp luật không cho phép để giảm số thuế phải nộp. Có hai động thái chính của hành vi trống thuế là (1) giấu thông tin mà lẽ ra phải cung cấp cho cơ quan nhà nước ví dụ như bán hàng nhưng không xuất hoá đơn để giảm doanh thu (2) tạo ra thông tin không có thật ví dụ như mua hoá đơn để tăng chi phí được khấu trừ thuế, tạo hồ sơ giả để hoàn thuế GTGT đối với hàng nhập khẩu. Việc trốn thuế là phi pháp và có thể bị kết án.
Tránh thuế là việc sử dụng các phương thức trong khuôn khổ của pháp luật để giảm thiểu chi phí thuế
Đó là việc vận dụng các chính sách ưu đãi thuế hoặc áp dụng các khoảng trống mà pháp luật chưa quy định tới để thực hiện các giao dịch. Viêc làm này đòi hỏi phải nắm vững những quy định của pháp luật và phải rất thận trọng khi áp dụng những quy định này. Bởi vì chỉ cần một sai sót nhỏ, có thể từ tránh thuế hợp pháp sang trốn thuế bất hợp pháp.
Lập kế hoạch thuế có một ý nghĩa bao quát hơn, mang tầm chiến lược, đó là việc tối ưu hoá số thuế phải nộp trong khuôn khổ của pháp luật.
Lập kế hoạch thuế là việc tìm kiếm các giải pháp về thuế khác nhau để xác định khi nào, bằng phương pháp nào thực hiện một số giao dịch để tối ưu hoá số thuế phải nộp.
Tối ưu hoá thuế, có nghĩa là làm sao để mức giảm thuế cao hơn so với việc giảm thu nhập hoặc gia tăng các chi phí khác. Có thể tham khảo phần mềm quản nhân sự cách tính thuế Thu Nhập Cá Nhân để hiểu rõ hơn. Nói cách khác là chúng ta hoàn toàn có thể chấp nhận tăng mức thuế phải nộp nếu tốc độ tăng của thuế thấp hơn tốc độ tăng của thu nhập. Để làm được việc này, người lập kế hoạch thuế phải có được một cái nhìn, một bức tranh tổng thể trong mối tương tác giữa kinh doanh và các loại thuế có thể có tác động tới túi tiền của chúng ta. Nói cách khác, người thực hiện phải là một chuyên gia tài chính, nắm vững những quy định của pháp luật về thuế.
Chiến lược thuế được dựa trên cơ sở vận dụng:
  • giá trị thời gian của tiền tức là việc đóng thuế sớm hay muộn
  • chênh lệch giá trị tính thuế tức là thu nhập chịu thuế nhiều hay ít
  • chênh lệch thuế suất do yếu tố thuế suất các loại hình kinh doanh khác nhau, thuế suất tại các nước khác nhau là khác nhau
Có bốn phương thức thường được vận dụng trong lập kế hoạch thuế:
  • tạo mới
  • chuyển đổi
  • thời gian
  • chia tách
Để hiểu rõ hơn về bốn phương thức này, chúng ta hãy cùng sử dụng các luật thuế hiện hành để phân tích và lấy ví dụ
Phương thức 1: Tạo mới là việc tận dụng các ưu đãi, lợi ích về thuế từ việc tạo ra các chi nhánh, công ty con, ví dụ thành lập mới tại địa bàn có mức thuế suất thấp
Phương thức 2: Chuyển đổi là việc thay đổi cơ chế hoạt động, thay đổi bản chất giao dịch để tài sản và thu nhập đuợc tạo ra chịu mức thuế suất thấp hơn nếu không thực hiện chuyển đổi
Phương thức 3: Thời gian là việc dịch chuyển giá trị chịu thuế sang kỳ tính thuế có lợi hơn.
Phương thức 4: Chia tách là việc chia giá trị chịu thuế cho hai hay nhiều đối tượng chịu thuế để làm giảm tổng thuế phải nộp của tất cả đối tượng chịu thuế.
Xem thêm tại: Phần mềm nhân sự Vhro