Giải pháp và chiến lược phát triển nguồn nhân sự

Lượt xem2643
Cập nhật 09/03/2017
Giải pháp và chiến lược phát triển nguồn nhân sự
Để phát triển, doanh nghiệp cần có trong tay kết quả phân tích hiện trạng nguồn nhân sự và có những giải pháp chiến lược phát triển nguồn nhân sự lâu dài và bền vững.
1. Phân tích hiện trạng nguồn nhân lực
Mục đích của việc phân tích hiện trạng nguồn nhân lực để xác định được điểm mạnh, điểm yếu, những khó khăn, thuận lợi của doanh nghiệp.  
Nhà quản trị có thể dựa trên các cơ sở sau:
•    Số lượng nhân lực
•    Cơ cấu
•    Trình độ chuyên môn
•    Kinh nghiệm làm việc
Việc phân tích đúng thực trạng nguồn lực sẽ tạo ra sự sắp xếp, bố trí phù hợp với công việc, đồng thời có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ nguồn nhân lựcsẵn có để có thể đáp ứng yêu cầu ngày nâng cao. 
2. Chiến lược và giải pháp phát triển nguồn nhân lực
a) Ổn định và duy trì nguồn nhân lực hiện có
•    Để ổn định và duy trì nguồn nhân lực hiện có, nhà quản trị cần chú ý những chi tiết sau:
•    Hoàn thiện các quy chế, chính sách hiện đang áp dụng tại doanh nghiệp.
•    Đảm bảo công bằng và hợp lý trong chi trả lương cho người lao động, tạo tính cạnh tranh trong việc thu hút nguồn lực bên ngoài và giữ chân nguồn lực bên trong
•    Cải thiện môi trường làm việc.
•    Tiến hành đánh giá năng lực của từng nhân viên theo định kỳ ngoài trình độ chuyên môn còn phải trao dồi thêm về trình độ ngoại ngữ, nhằm xem xét khả năng của từng người để lên kế hoạch đào tạo hoặc tái đào tạo với mục đích nâng cao hơn nữa hiệu quả công việc của nhân viên.
•    Sắp xếp và ổn định lại nhân sự, đảm bảo bố trí nhân sự đúng người, đúng việc.
•    Cải tiến phương thức làm việc, giảm thiểu các công đoạn không làm giá trị tăng thêm, đảm bảo tính chuyên nghiệp cao trong môi trường làm việc.
b) Phát triển nguồn nhân lực sẵn có
Mục tiêu thành công của doanh nghiệp chỉ được hoàn thiện khi nguồn nhân lực của tổ chức không ngừng được phát triển. 
•    Thực hiện các chính sách đãi ngộ, phúc lợi, khen thưởng hợp lý để tạo điều kiện gắn bó lâu dài của nhân viên với công ty.
•    Tạo ra môi trường làm việc năng động, thân thiện.
•    Hoàn thiện các chính sách đề bạt – thăng tiến cho nhân viên xuất sắc.
•    Không ngừng nâng cao cơ cấu tổ chức, tạo tính năng động trong sự phát triển hướng tới sự hứng khởi trong công việc cho nhân viên. Tạo tính cạnh tranh lành mạnh trong từng vị trí công việc để mọi nhân viên có thể phát huy tối đa năng lực của bản thân.
•    Tổ chức các chuyến tham quan du lịch, các phong trào thể dục thể thao theo định kỳ tạo điều kiện cho tất cả nhân viên có cơ hội giao lưu học hỏi, cũng như vui chơi giải trí để tái tạo lại sức lao động.
c) Thực hiện chính sách thu hút nhân tài
Các chích sách nhân sự hợp lý, năng động để có thể thu hút được nhiều nhân tài từ các nơi khác về phục vụ cho công ty.
•    Có các gói chính sách đãi ngộ phúc lợi, tiền lương hấp dẫn nhằm thu hút các nguồn lực từ bên ngoài về làm việc.
•    Phối hợp tuyển dụng ở các trường đại học, trung tâm đào tạo để tìm kiếm các ứng viên có năng lực. Có các chương trình hỗ trợ và tìm kiếm các ứng viên là những sinh viên có năng lực và tâm huyết ngay từ khi còn trên ghế nhà trường.
•    Sàng lọc kỹ nguồn lao động đầu vào để đảm bảo tuyển dụng được những nhân viên thật sự có khả năng, tâm huyết với công việc, nhiệt tình và sáng tạo, có hướng gắn bó lâu dài. 
Chúc các bạn thành công!
Nguồn: Sưu tầm