Cách xử lý khi bị đóng mã số thuế

Lượt xem2417
Cập nhật 10/03/2017
Nhiều doanh nghiệp đang hoạt động mà bị đóng mã số thuế, khiến cho doanh nghiệp gặp không ít khó khăn trong hoạt động. Vậy tại sao bị đóng mã số thuế? Đóng mã số thuế thì DN phải làm gì? DN phải xử lý thế nào khi bị đóng mã số thuế?
Đóng mã số thuế là gì? 
Đóng mã số thuế là trường hợp trạng thái mã số thuế của doanh nghiệp trên hệ thống bị khóa và công ty bị ngừng hoạt động do đống mã số thuế, không thể thực hiện các công việc như: nộp tờ khai, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh….
Tại sao doanh nghiệp bị đóng mã số thuế
Khoản 2 điều 15 của Thông tư 80/2012/TT-BTC quy định đối tượng nộp thuế bị chấm dứt hiệu lực mã số thuế (đóng mã số thuế) khi vi phạm các hành vi sau:
“Người nộp thuế ngừng khai thuế, nộp thuế mà không thông báo với cơ quan thuế. Quá thời hạn nộp tờ khai và nộp thuế, cơ quan thuế gửi công văn thông báo mà không có phản hồi từ phía người nộp thuế. Khi cơ quan thuế kiểm tra không thấy người nộp thuế hoạt động tại cơ sở đã đăng ký với cơ quan thuế”
Những trường hợp bị đóng mã số thuế theo quy định trên phần lớn là do những lý do sau:
 • Không  hoạt động ở nơi đăng ký kinh doanh
 • Không nắm vững những quy định về thời hạn kê khai và nộp tờ khai
 • Không nắm vững quy định về nộp thuế và chậm nộp thuế
 • Không nhận được thông báo của Chi cục thuế trực tiếp quản lý
 • Không có bộ phận theo dõi kê khai và nộp thuế để thực hiện những quy định và thông báo của Cơ quan thuế
Khi phát hiện bị đóng mã số thuế thì đối tượng nộp thuế phải xử lý như thế nào?
Trước hết cần xem xét trường hợp cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh, doanh nghiệp bị đóng mã số thuế trong trường hợp nào? Các trường hợp bị đóng mã số thuế được quy định tại khoản 2 điều 15 của thông tư 80/2012/TT-BTC quy định đối tượng nộp thuế bị chấm dứt hiệu lực mã số thuế (đóng mã số thuế) khi vi phạm các hành vi sau:
 • Người nộp thuế ngừng khai thuế, nộp thuế mà không thông báo với cơ quan thuế.
 • Quá thời hạn nộp tờ khai và nộp thuế, cơ quan thuế gửi công văn thông báo mà không có phản hồi từ phía người nộp thuế.
 • Khi cơ quan thuế kiểm tra không thấy người nộp thuế hoạt động tại cơ sở đã đăng ký với cơ quan thuế.
Các trường hợp đóng mã số thuế trên thực tế thường là do công ty đăng ký hoạt động một nơi nhưng lại hoạt động ở nơi khác; các chủ doanh nghiệp thành lập công ty rồi chưa nắm rõ các quy định về thuế và kế toán dẫn tới không nộp thuế hoặc không kê khai đúng hạn khi đã có thông báo của chi cục thuế hoặc không nhận được thông báo của chi cục thuế dẫn tới làm sai quy định về thuế…
Để cho mã số thuế tiếp tục có hiệu lực (mở mã số thuế), thì đối tượng nộp thuế cần thực hiện các thủ tục sau:
 • Khắc phục các hành vi vi phạm dẫn đến bị đóng mã số thuế (thay đổi trụ sở nếu không hoạt động tại trụ sở, nộp đầy đủ các loại tờ khai theo quy định).
 • Gửi công văn xin mở mã tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp xin mở lại mã số thuế.
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, cơ quan thế sẽ lập biên bản vi phạm đối với người nộp thuế và ra quyết định phạt đối với các hành vi vi phạm của người nộp thuế (mức phạt cao hay thấp, nặng hay nhẹ tùy thuộc vào từng hành vi vi phạm và mức độ vi phạm của người nộp thuế).
 • Sau khi người nộp thuế chấp hành xử phạt vi phạm pháp luật về thuế thì cơ quan thuế sẽ thực hiện các thủ tục mở lại mã số thuế cho doanh nghiệp.
Theo Công văn số 2811/TCT-KK ngày 10/7/2015 của Tổng cục Thuế
V/v: chấm dứt hiệu lực mã số thuế và quyết toán giải thể doanh nghiệp có quy định về việc “Chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với doanh nghiệp nhiều tháng liên tục (kể từ khi thành lập) không phát sinh doanh thu, chưa đăng ký phát hành sử dụng hóa đơn, không nợ thuế” như sau:
“trường hợp Cục Thuế trong quá trình quản lý người nộp thuế trên địa bàn nếu phát hiện doanh nghiệp không hoạt động tại trụ sở đăng ký trong thời hạn sáu tháng liên tục, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc chứng nhận thay đổi trụ sở chính (từ ngày 01/7/2015 thời gian ngừng hoạt động là một năm), thì Cục Thuế làm văn bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị làm thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp. Sau khi Sở Kế hoạch và Đầu tư ra Quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Cục Thuế thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với doanh nghiệp theo quy định tại Thông tư 80/2012/TT-BTC ngày 22/12/2012 của Bộ Tài chính.”
Xem thêm tại: Phần mềm nhân sự Vhro