Cách tính bảo hiểm xã hội 1 lần mới nhất

Lượt xem2572
Cập nhật 10/03/2017
Cách tính bảo hiểm xã hội 1 lần mới nhất theo quy định của Chính phủ được thể hiện qua NGHỊ QUYẾT 93/2015/QH13. Đây là nghị quyết về việc thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần.
Từ 01/01/2016, Nghị quyết 93/2015/QH13 về thực hiện chính sách hưởng BHXH một lần đối với người lao động sẽ có hiệu lực. Theo đó:
Người lao động được bảo lưu thời gian đóng BHXH để đủ điều kiện hưởng lương hưu nhằm bảo đảm cuộc sống khi hết tuổi lao động.
Trường hợp người lao động tham gia BHXH bắt buộc sau 01 năm nghỉ việc, người tham gia BHXH tự nguyện sau 01 năm không tiếp tục đóng BHXH mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH khi có yêu cầu thì được nhận BHXH một lần.
1.Quy định về bảo hiểm xã hội một lần:
Theo Điều 1 Nghị quyết số: 93/2015/QH13 ngày 22 tháng 06 năm 2015 về việc thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động thì:
“ Người lao động được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội để đủ điều kiện hưởng lương hưu nhằm bảo đảm cuộc sống khi hết tuổi lao động theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội năm 2014”.
Trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sau một năm nghỉ việc, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sau một năm không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội khi có yêu cầu thì được nhận bảo hiểm xã hội một lần.
Theo điều 60 luật BẢO HIỂM XÃ HỘI 2014,  năm 2014 về Bảo hiểm xã hội một lần như sau:
“Người lao động được hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.
Lao động nữ là người hoạt động chuyên trách hoặc không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn tham gia bảo hiểm xã hội khi nghỉ việc chưa đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.
b) Ra nước ngoài để định cư.
c) Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế.
d) Trường hợp người lao động là:
 Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân.
Hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí.
khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà không đủ điều kiện để hưởng lương hưu.
Cách tính bảo hiểm xã hội một lần:
Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:
  • 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014.
  • 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi.
  • Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.
Bên cạnh đó Nghị quyết 93/2015/QH13 cũng quy định mức hưởng BHXH một lần đối với người đóng BHXH bắt buộc và tự nguyện, cụ thể cứ mỗi năm được tính như sau:
  • 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng hoặc thu nhập tháng đóng BHXH cho những năm đóng trước năm 2014.
  • 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng hoặc thu nhập tháng đóng BHXH cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi.
Ví dụ: Ông Nguyễn Văn B công tác tại công ty Cổ phần OMG từ ngày 1 tháng 1 năm 2012 đến 1 tháng 1 năm 2017 với các mức lương đóng bảo hiểm trung bình theo năm là như sau:
2012 2013 2014 2015 2016
2.500.000 3.000.000 3.500.000 3.500.000 7.000.000

Trong trường hợp của Ông Nguyễn Văn B đủ điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần. Và cách tính bảo hiểm xã hội 1 lần cho ông B như sau:
Theo quy định mới thì trước năm 2014 người đóng bảo hiểm chỉ được hưởng 1,5 tháng lương đóng bảo hiểm trung bình năm Và từ năm 2014 trở đi thì người đóng bảo hiểm được hưởng 2 tháng lương. Do đó số tiền ông B được hưởng như sau:
1,5*2.500.000 + 1,5*3.000.000 + 2*3.500.000 + 2*3.500.000 + 2*7.000.000 = 36.250.000 Vnđ
Vậy theo Nghị ĐỊnh 93/2015/QH13 thì mức hưởng của người đóng bảo hiểm tăng lên từ 1,5 lên 2 tháng lương trung bình 1 năm.    
xem thêm tại: Phần mềm nhân sự